Đăng ký bảo hành sản phẩm

*
*
*
*
* (Số được in dán trong tem bạc dưới đáy hoặc bên hông của sản phẩm)
* (Ví dụ: Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Điện Máy Xanh, Tiki, SCJ, Huyndai, HTV Coop, Aeon, Emart, Pico,...)
* (Hình ảnh đuôi *.jpg hoặc *.png)