Biểu mẫu ứng tuyển

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (tại Siêu thị Nguyễn Kim Quận 1)