Máy ép trái cây tốc độ chậm AC-132, hiệu Magic Eco
2.390.000,00 ₫ 2.390.000,00 ₫ 2390000.0 VND
Máy ép trái cây tốc độ chậm AC-131, hiệu Magic Eco
1.690.000,00 ₫ 1.690.000,00 ₫ 1690000.0 VND
Máy ép trái cây tốc độ chậm AC-130, hiệu Magic Eco
2.390.000,00 ₫ 2.390.000,00 ₫ 2390000.0 VND
Máy ép trái cây tốc độ chậm I-52 , hiệu Iruka
3.690.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ 3690000.0 VND
Máy ép trái cây tốc độ chậm AC-137, hiệu Magic Eco
3.900.000,00 ₫ 3.900.000,00 ₫ 3900000.0 VND