Máy làm tỏi đen A-79 hàng mẫu , hiệu Magic
1.690.000,00 ₫ 1.690.000,00 ₫ 1690000.0 VND
Nồi cơm điện tử đa năng I-59 , hiệu Iruka
2.590.000,00 ₫ 2.590.000,00 ₫ 2590000.0 VND
Máy làm tỏi đen I-49, hiệu Iruka
1.690.000,00 ₫ 1.690.000,00 ₫ 1690000.0 VND
Máy làm tỏi đen A-89 , hiệu Magic
1.690.000,00 ₫ 1.690.000,00 ₫ 1690000.0 VND
Máy làm tỏi đen A-69 , hiệu Magic
1.490.000,00 ₫ 1.490.000,00 ₫ 1490000.0 VND