Máy massage cầm tay dạng súng MK-330, hiệu Buheung
1.290.000,00 ₫ 1.290.000,00 ₫ 1290000.0 VND
Ghế Massage Buheung Transformer LUX-9800
199.000.000,00 ₫ 199.000.000,00 ₫ 199000000.0 VND
Gối massage MK-320, hiệu Buheung
3.590.000,00 ₫ 3.590.000,00 ₫ 3590000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động đùi XBR55, hiệu Spirit
33.000.000,00 ₫ 33.000.000,00 ₫ 33000000.0 VND
Máy massage cầm tay MK-312, hiệu Buheung
1.890.000,00 ₫ 1.890.000,00 ₫ 1890000.0 VND
Máy massage cầm tay Buheung MK-310
1.890.000,00 ₫ 1.890.000,00 ₫ 1890000.0 VND
Máy massage chân MK-416, hiệu Buheung
7.900.000,00 ₫ 7.900.000,00 ₫ 7900000.0 VND
Massage bụng Buheung MK-207
3.690.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ 3690000.0 VND
Massage bụng Buheung HMO-2005LB
1.590.000,00 ₫ 1.590.000,00 ₫ 1590000.0 VND
Ghế Massage 5D Master Yoga Buheung MK-9200
139.000.000,00 ₫ 139.000.000,00 ₫ 139000000.0 VND
Ghế Massage 4D King Royal Buheung MK-9100
139.000.000,00 ₫ 139.000.000,00 ₫ 139000000.0 VND
Ghế Massage 4D Rose Royal Buheung MK-9000N
140.000.000,00 ₫ 140.000.000,00 ₫ 140000000.0 VND
Ghế Massage 4D Power Boss Buheung MK-8800
115.000.000,00 ₫ 115.000.000,00 ₫ 115000000.0 VND
Ghế Massage 4D UFO Space MK-7700
110.000.000,00 ₫ 110.000.000,00 ₫ 110000000.0 VND
Ghế Massage 4D Night Sky Buheung MK-7600
69.900.000,00 ₫ 69.900.000,00 ₫ 69900000.0 VND
Ghế Massage 4D Buheung Imperial Ruby Buheung MK-6700
49.900.000,00 ₫ 49.900.000,00 ₫ 49900000.0 VND
Ghế Massage 4D Aquamarine Buheung MK-6700
49.900.000,00 ₫ 49.900.000,00 ₫ 49900000.0 VND
Ghế Massage Buheung MK-6500
49.900.000,00 ₫ 49.900.000,00 ₫ 49900000.0 VND
Ghế Massage 4D Black Diamond Buheung MK-5600
45.000.000,00 ₫ 45.000.000,00 ₫ 45000000.0 VND
Ghế Massage Buheung MK-5200
34.900.000,00 ₫ 34.900.000,00 ₫ 34900000.0 VND