Máy massage cầm tay dạng súng MK-330, hiệu Buheung
1.290.000,00 ₫ 1.290.000,00 ₫ 1290000.0 VND
Gối massage MK-320, hiệu Buheung
3.590.000,00 ₫ 3.590.000,00 ₫ 3590000.0 VND
Máy massage cầm tay MK-312, hiệu Buheung
1.890.000,00 ₫ 1.890.000,00 ₫ 1890000.0 VND
Máy massage cầm tay Buheung MK-310
1.890.000,00 ₫ 1.890.000,00 ₫ 1890000.0 VND
Máy massage chân MK-416, hiệu Buheung
7.900.000,00 ₫ 7.900.000,00 ₫ 7900000.0 VND
Massage bụng Buheung MK-207
3.690.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ 3690000.0 VND
Massage bụng Buheung HMO-2005LB
1.590.000,00 ₫ 1.590.000,00 ₫ 1590000.0 VND