Máy tập xe đạp MK-298, hiệu Buheung
6.990.000,00 ₫ 6.990.000,00 ₫ 6990000.0 VND
Máy tập chạy bộ CT900-ENT, hiệu Spirit
247.000.000,00 ₫ 247.000.000,00 ₫ 247000000.0 VND
Máy kéo xô đa năng TGH-999
42.000.000,00 ₫ 42.000.000,00 ₫ 42000000.0 VND
Máy đẩy vai đa năng TGH-998, hiệu Tiger Sport
30.000.000,00 ₫ 30.000.000,00 ₫ 30000000.0 VND
Máy đẩy ngực đa năng TGH-997, hiệu Tiger Sport
22.000.000,00 ₫ 22.000.000,00 ₫ 22000000.0 VND
Tạ đôi TG-11A 30kg, hiệu Tiger Sport
2.310.000,00 ₫ 2.310.000,00 ₫ 2310000.0 VND
Máy tập xe đạp X bike có yên MK-227, hiệu Buheung
3.800.000,00 ₫ 3.800.000,00 ₫ 3800000.0 VND
Máy tập xe đạp X bike có yên MK-226, hiệu Buheung
3.500.000,00 ₫ 3.500.000,00 ₫ 3500000.0 VND
Máy tập xe đạp MK-219, hiệu Buehung
3.990.000,00 ₫ 3.990.000,00 ₫ 3990000.0 VND
Máy tập xe đạp MK-218, hiệu Buehung
6.900.000,00 ₫ 6.900.000,00 ₫ 6900000.0 VND
TGP-400: Máy kéo xô (lưng) TGP-400, hiệu Tiger Sport Premium.
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND
TGP-390: Máy tập và đẩy ngực trên TGP-390, hiệu Tiger Sport Premium.
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND
Máy đẩy vai TGP-330, hiệu Tiger Sport Premium
41.000.000,00 ₫ 41.000.000,00 ₫ 41000000.0 VND
Máy đẩy ngực ngang ở tư thế ngồi TGP-740, hiệu Tiger Sport premium
40.860.000,00 ₫ 40.860.000,00 ₫ 40860000.0 VND
Máy đạp đùi ngang TGP-830, hiệu Tiger Sport premium
64.014.000,00 ₫ 64.014.000,00 ₫ 64014000.0 VND
Máy đạp đùi TGP-360, hiệu Tiger Sport Premium
59.928.000,00 ₫ 59.928.000,00 ₫ 59928000.0 VND
Máy đạp đùi DWS161-U2, hiệu Spirit
68.917.200,00 ₫ 68.917.200,00 ₫ 68917200.0 VND
Máy đánh bụng TGF-3011, hiệu Tiger Sport
5.000.000,00 ₫ 5.000.000,00 ₫ 5000000.0 VND
Máy ép đùi trong, ngoài DWS150-U2, hiệu Spirit
64.059.400,00 ₫ 64.059.400,00 ₫ 64059400.0 VND
Máy ép đùi trong TGP-810, hiệu Tiger Sport premium
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND