Máy tập ngực trên AFC101, hiệu Spirit
29.964.000,00 ₫ 29.964.000,00 ₫ 29964000.0 VND
Ghế tập đẩy bụng đa năng TGP-560, hiệu Tiger Sport premium
9.500.000,00 ₫ 9.500.000,00 ₫ 9500000.0 VND
Khung gánh đùi 3D TGP-580, hiệu Tiger Sport premium
87.168.000,00 ₫ 87.168.000,00 ₫ 87168000.0 VND
Khung 3D tập toàn thân AFC122, hiệu Spirit
74.910.000,00 ₫ 74.910.000,00 ₫ 74910000.0 VND
Gía để tạ miếng TGP-600N, hiệu Tiger Sport Premium
5.000.000,00 ₫ 5.000.000,00 ₫ 5000000.0 VND
Giá để đòn tạ TGP-665, hiệu Tiger Sport Premium
21.500.000,00 ₫ 21.500.000,00 ₫ 21500000.0 VND
Giá để đòn tạ TGP-660, hiệu Tiger Sport premium
9.500.000,00 ₫ 9.500.000,00 ₫ 9500000.0 VND
Giá để tạ AD101, hiệu Spirit
15.500.000,00 ₫ 15.500.000,00 ₫ 15500000.0 VND
Ghế đẩy ngực trên TGP-530, hiệu Tiger Sport premium
17.000.000,00 ₫ 17.000.000,00 ₫ 17000000.0 VND
Ghế đẩy ngực trên AFB101, hiệu Spirit
19.000.000,00 ₫ 19.000.000,00 ₫ 19000000.0 VND
Ghế đẩy ngực ngang TGP-520, hiệu Tiger Sport premium
15.000.000,00 ₫ 15.000.000,00 ₫ 15000000.0 VND
Ghế đẩy ngực ngang AFB102, hiệu Spirit
21.500.000,00 ₫ 21.500.000,00 ₫ 21500000.0 VND
Ghế đu xà đơn, xà kép AFB146, hiệu Spirit
73.000.000,00 ₫ 73.000.000,00 ₫ 73000000.0 VND
Ghế tập đa năng có điều chỉnh TGF-2030, hiệu Tiger Sport
9.000.000,00 ₫ 9.000.000,00 ₫ 9000000.0 VND
Ghế tập tay trước TGP-525, hiệu Tiger Sport premium
8.500.000,00 ₫ 8.500.000,00 ₫ 8500000.0 VND
Ghế tập ngồi đa năng TGP-510, hiệu Tiger Sport premium
5.800.000,00 ₫ 5.800.000,00 ₫ 5800000.0 VND
Ghế tập lưng và hông TGP-570, hiệu Tiger Sport premium
10.500.000,00 ₫ 10.500.000,00 ₫ 10500000.0 VND
Ghế tập không giá AFB129, hiệu Spirit
27.500.000,00 ₫ 27.500.000,00 ₫ 27500000.0 VND
Ghế tập cơ lưng, bụng, eo AFB137, hiệu Spirit
30.000.000,00 ₫ 30.000.000,00 ₫ 30000000.0 VND
Ghế tập bụng AFB127, hiệu Spirit
24.000.000,00 ₫ 24.000.000,00 ₫ 24000000.0 VND