Máy đẩy vai TGP-330, hiệu Tiger Sport Premium
41.000.000,00 ₫ 41.000.000,00 ₫ 41000000.0 VND
Máy đẩy ngực ngang ở tư thế ngồi TGP-740, hiệu Tiger Sport premium
40.860.000,00 ₫ 40.860.000,00 ₫ 40860000.0 VND
Máy đạp đùi ngang TGP-830, hiệu Tiger Sport premium
64.014.000,00 ₫ 64.014.000,00 ₫ 64014000.0 VND
Máy đạp đùi TGP-360, hiệu Tiger Sport Premium
59.928.000,00 ₫ 59.928.000,00 ₫ 59928000.0 VND
Máy đạp đùi DWS161-U2, hiệu Spirit
68.917.200,00 ₫ 68.917.200,00 ₫ 68917200.0 VND
Máy ép đùi trong, ngoài DWS150-U2, hiệu Spirit
64.059.400,00 ₫ 64.059.400,00 ₫ 64059400.0 VND
Máy ép đùi trong TGP-810, hiệu Tiger Sport premium
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND
Máy ép ngực DWS107-U2, hiệu Spirit
71.164.500,00 ₫ 71.164.500,00 ₫ 71164500.0 VND
Máy tập đạp chân TGP-460, hiệu Tiger Sport premium
39.000.000,00 ₫ 39.000.000,00 ₫ 39000000.0 VND
Máy tập vai đôi đa năng TGP-710, hiệu Tiger Sport premium
144.000.000,00 ₫ 144.000.000,00 ₫ 144000000.0 VND
Máy tập vai TGP-410, hiệu Tiger Sport premium
35.000.000,00 ₫ 35.000.000,00 ₫ 35000000.0 VND
Máy tập tay trước,sau DWS117-U2
71.000.000,00 ₫ 71.000.000,00 ₫ 71000000.0 VND
Máy tập mông TGP-480, hiệu Tiger Sport premium
29.000.000,00 ₫ 29.000.000,00 ₫ 29000000.0 VND
Máy tập cơ tay sau TGP-690, hiệu Tiger Sport premium
53.000.000,00 ₫ 53.000.000,00 ₫ 53000000.0 VND
Máy tập cơ tay sau TGP-350, hiệu Tiger Sport Premium
37.500.000,00 ₫ 37.500.000,00 ₫ 37500000.0 VND
Máy tập cơ mông TGP-310, hiệu Tiger Sport Premium
38.500.000,00 ₫ 38.500.000,00 ₫ 38500000.0 VND
Máy tập cơ lưng dưới TGP-380, hiệu Tiger Sport Premium
41.000.000,00 ₫ 41.000.000,00 ₫ 41000000.0 VND
Máy tập cơ lưng bụng TGP-370, hiệu Tiger Sport premium
40.000.000,00 ₫ 40.000.000,00 ₫ 40000000.0 VND
Máy tập bụng, ngoài DWS172-U2, hiệu Spirit
64.500.000,00 ₫ 64.500.000,00 ₫ 64500000.0 VND
Máy tập bắp tay trước TGP-820, hiệu Tiger Sport premium
33.500.000,00 ₫ 33.500.000,00 ₫ 33500000.0 VND