TGP-400: Máy kéo xô (lưng) TGP-400, hiệu Tiger Sport Premium.
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND
TGP-390: Máy tập và đẩy ngực trên TGP-390, hiệu Tiger Sport Premium.
46.308.000,00 ₫ 46.308.000,00 ₫ 46308000.0 VND
Máy tập vai TGP-410, hiệu Tiger Sport premium
35.000.000,00 ₫ 35.000.000,00 ₫ 35000000.0 VND
Máy tập ngực trên TGP-430, hiệu Tiger Sport premium
38.500.000,00 ₫ 38.500.000,00 ₫ 38500000.0 VND
Máy tập ngực dưới TGP-420, hiệu Tiger Sport premium
35.000.000,00 ₫ 35.000.000,00 ₫ 35000000.0 VND
Máy tập mông TGP-480, hiệu Tiger Sport premium
29.000.000,00 ₫ 29.000.000,00 ₫ 29000000.0 VND
Máy tập lưng trong lưng ngoài
37.500.000,00 ₫ 37.500.000,00 ₫ 37500000.0 VND
Máy kéo xô trên TGP-440, hiệu Tiger Sport premium
33.000.000,00 ₫ 33.000.000,00 ₫ 33000000.0 VND