Máy tập xe đạp khởi động đùi XBR55, hiệu Spirit
33.000.000,00 ₫ 33.000.000,00 ₫ 33000000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động đùi XBR25, hiệu Spirit
40.000.000,00 ₫ 40.000.000,00 ₫ 40000000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động đùi SB2.5, hiệu Spirit
11.900.000,00 ₫ 11.900.000,00 ₫ 11900000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động đùi CR800, hiệu Spirit
41.000.000,00 ₫ 41.000.000,00 ₫ 41000000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động CU800, hiệu Spirit
35.500.000,00 ₫ 35.500.000,00 ₫ 35500000.0 VND
Máy tập xe đạp TG-225, hiệu Tiger sport
8.900.000,00 ₫ 8.900.000,00 ₫ 8900000.0 VND
Máy tập xe đạp MB500, hiệu Spirit
15.000.000,00 ₫ 15.000.000,00 ₫ 15000000.0 VND
Máy tập xe đạp CB900, hiệu Spirit
49.000.000,00 ₫ 49.000.000,00 ₫ 49000000.0 VND
JB950: Máy tập xe đạp JB950, hiệu Jonny G
90.000.000,00 ₫ 90.000.000,00 ₫ 90000000.0 VND
Máy tập xe đạp Air bike AB900, hiệu Spirit
42.000.000,00 ₫ 42.000.000,00 ₫ 42000000.0 VND