Máy tập xe đạp khởi động toàn thân XE295, hiệu Spirit
49.000.000,00 ₫ 49.000.000,00 ₫ 49000000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động toàn thân FS2.5, hiệu Spirit
11.900.000,00 ₫ 11.900.000,00 ₫ 11900000.0 VND
Máy tập xe đạp khởi động toàn thân CE800, hiệu Spirit
50.000.000,00 ₫ 50.000.000,00 ₫ 50000000.0 VND