ĐÀO TẠO VHDN - TIÊU CHUẨN 4C

Tạp hợp các bài đào tạo nội bộ công ty.

Người phụ trách NGUYỄN THỊ NHẬT THU
Cập nhật gần nhất 31/08/2020
Thời gian hoàn thành 3 phút
Thành viên 3