VHDN 2020 - VĂN HÓA GIAO TIẾP NGUỒN SỐNG VIỆT

10 XP
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2020 - VĂN HÓA GIAO TIẾP NGUỒN SỐNG VIỆT
MÔ TẢ:
Video khái quát các văn hóa trong bộ văn hóa giao tiếp công ty.
Kể về câu chuyện 1 nhân sự nhớ lại 1 ngày làm việc tuyệt vời của mình tại Nguồn Sống Việt.
Views
1736 Tổng lượt xem
3 Lượt xem của thành viên
1859 Số lượt xem công khai
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Có bao nhiêu văn hóa giao tiếp được nhắc đến trong clip?
2. Trong Văn Hóa Đúng Giờ nhân sự có mặt ít nhất trước bao lâu trong các buổi hội họp, ca trực, bắt đầu làm việc??
7. Trong Văn Hóa Điện Đàm, nên trả lời sớm nhất trong mấy hồi chuông điện thoại?