CÔNG TY TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về CÔNG TY TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Nguon Song Viet Customize
Connect Mautic
Mautic Connection and Sync Leads
NSV - Phiếu thu chi
Stock Disallow Negative
Disallow negative stock levels by default
VIHAT eSMS Rating
VIHAT eSMS Service
VOIP Omicall
VOIP
NSV - Purchase Team Allocation
App Purchase Team Purchase analysis Team analysis for team in purchase report purchase team analysis purchase team reports team allocation in purchase Purchase Indent purchase user allocation purchase team report specific team for purchase order
Sync Data VaoBep App
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Vietnam Address Information
Adding and manage address infomation in Vietnam
CRM - Vietnam Address Information
Adding and manage address infomation in Vietnam
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Làm sạch dữ liệu
Dễ dàng định dạng dữ liệu văn bản trên nhiều dữ liệu. Tìm các dữ liệu trùng lặp và dễ dàng gộp chúng.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam