DISC : NẮM BẮT CƠ BẢN & SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TRONG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

Sáng 10/05/2023, Nguồn Sống Việt Group phối hợp với UDOO đã tổ chức chương trình ĐÀO TẠO DISC CƠ BẢN & ỨNG DỤNG DISC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP.

Chị Lita Hoàn Phạm – Chuyên gia đào tạo đã có những chia sẽ hết sức hữu ích về 2 chủ đề – Cách nhận diện được từng nhóm khách hàng theo DISCKết nối và bán hàng theo Tử huyệt cảm xúc. Đây là các chủ đề vô cùng thú vị và bám sát thực tiễn công việc bán hàng. Thông qua những hoạt động, Lita Hoàn Phạm đã truyền tải một cách dễ hiểu-dễ nhớ-dễ vận dụng về DISC trong hoạt động bán hàng.

Nguồn Sống Việt luôn đề cao giá trị “Học hỏi” thể hiện qua việc duy trì tổ chức các chương trình Đào tạo định kỳ để nâng cao kỹ năng làm việc cho nhân viên.

 

Hy vọng các kiến thức từ buổi học thực tiễn này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn nhân viên của Nguồn Sống Việt và Gymaster trong quá trình làm việc, đặc biệt là công tác bán hàng hiệu quả hơn.